AKTUELLA ÄRENDEN

2019-05-07, 09:00: Kundtjänst har många ärenden att behandla just nu och vi hanterar ärenden i tur och ordning. Vi försöker att hitta och prioritera akuta ärenden.