Aktuella ärenden

Ett Golf ID är ditt medlemsnummer som används i GIT (Golfens IT-system) samt vid bokning av golftider och identifiering av dig på alla golfklubbar som är anslutna till SGF (Svensk Golf). Ditt Golf-id består av de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD) följt av tre slumpvist utvalda siffror. Du måste ha ett golf ID för att få boka online och spela golf i Sverige, förutom på Pay-and-play banor. Där behövs inget Golf ID.