Sveriges billigaste golfmedlemskap!

Köpvillkor och avtalsbestämmelser

Zodpovědné hraní je důležitým aspektem udržení duševního zdraví při hraní v online kasinu https://casprozeny.cz/komercni/zodpovedne-hrani-strategie-pro-udrzeni-dusevniho-zdravi-pri-uzivani-online-kasin/mediatrend/. Zavedení odpovědného hraní, jako je například stanovení limitů na utracený čas a peníze, může lidem pomoci užít si zábavu, aniž by podlehli psychickému vyčerpání. Stejně jako Cloud Golf Club nabízí cenově dostupné členství a klade důraz na dostupnost tohoto sportu, měly by iniciativy v oblasti odpovědného hraní upřednostňovat dostupnost zdrojů pro ty, kteří se potýkají se závislostí na hazardních hrách. Stejně jako členství v golfovém klubu poskytuje přístup ke komunitě nadšenců a podporuje pocit kamarádství, mohou iniciativy odpovědného hraní vytvořit podpůrné prostředí pro lidi, kteří bojují s hraním online. Nakonec, stejně jako je cílem golfového klubu Cloud zpřístupnit golf všem, měly by strategie odpovědného hraní usilovat o to, aby byla stejně dostupná i podpora duševního zdraví.

Köpvillkor

 • ÅNGERRÄTT

  Vid köp via hemsidan gäller Distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen till huvudkontoret eller via e-post meddela CloudGolf om att han/hon ångrat sitt köp.

  Under förutsättning att medlemskapet inte nyttjats på någon av CloudGolfs samarbetsanläggningar har medlem rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster.

  Vetenskapliga fakulteten för psykologiska universitetet i McKori (detta, om det i Australien) publicerade resultaten av sin flermånaders studie i den erektionsmedicin apotek i sverige tidningen ”Evolution and Human Beature”. Det kallas ”kompositionen av kosten och dess anslutning med doften av en manlig kropp”.

 • REKLAMATIONSRÄTT

  Vid köp via CloudGolfs hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.
 • LEVERANSVILLKOR

  Kunden åtar sig att ange korrekta kontaktuppgifter då denne genomför sitt köp på hemsidan och att därefter uppdatera uppgifterna så snart de ändras.

  Information och meddelande om aktivering av CloudGolf medlemskap skickas till kunden via e-mail direkt efter godkänt köp och när CloudGolf erhållit full betalning för medlemskapet. Då medlem erhållit sitt medlemskap kan denne boka in sig för golfspel via Min Golf eller för spel på GolfStars golfbanor via golfstar.se.

  Om medlemskapet ej blivit aktiverat inom avtalad tid ska medlem inom skälig tid kontakta CloudGolf för felsökning av leveransen. Vi förbehåller oss för eventuella felbeskrivningar om produktens innehåll i vår kommunikation via våra hemsidor, epost och andra kommunikationskanaler.

  Vid ett köp skall kunden alltid förhålla sig till den produktinformation som är angiven på våra webbplatser. Vid eventuella felaktigheter i denna produktinformation löser vi det från fall till fall. Endera via ett återköp eller via en annan lösning. Vilken lösning som erbjuds är helt upp till säljaren, CloudGolf.

 • BETALNING OCH SÄKERHET

  Betalningen sker på CloudGolfs hemsida via vår betalningspartner KLARNA och kan göras med köparens bankkort, VISA, Mastercard. Internetbank eller faktura. Pengarna dras direkt från medlems konto i samband att transaktionen godkännes. All data skickas krypterat.
  Kortnummer sparas inte i våra system och den senaste tekniken från både VISA och MasterCard används för verifiering.

  Vi följer de lagar som gäller för registrering och identifiering på Internet och systemets plattform bygger på samma teknik som används av banker och myndigheter.

 • AVTALSTID

  Avtal (medlemskap) som tecknas via hemsidan för innevarande kalenderår dvs 1 januari till 31 december.
  Medlemskapet börjar gälla samma dag som köpet registrerats på hemsidan och betalningen kommit CloudGolf tillhanda.
 • GILTIGHET AV BESTÄMMELSERNA

  Medlemmen har på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av CloudGolfs varor och tjänster via internet.

 • KONTAKT

  Kontaktuppgifter anges på det kvitto, som erhålls i samband med köpet.

Avtalsbestämmelser

 • MEDLEMSKAPET

  Medlemskapet är personligt och gäller från och med den tidpunkt CloudGolf Sverige AB, 559019-7058, erhåller full betalning för av kunden valt CloudGolf Medlemskap, samt för den period som medlemmens Golfmedlemskap gäller.

 • PRISÄNDRINGAR

  Samtliga ingångna avtal är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt eller annan tillkommande skatt, under den period som medlemmens Golfmedlemskap gäller. Därefter kan prishöjning ske för månadsavtal som löper vidare med ytterligare 12 månader efter den första avtalsperioden.

  Förskottsbetalda medlemsprodukter kan inte prisändras i efterhand.

 • AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGSREGLER

  Förskottsbetalda CloudGolf Medlemskap kan inte sägas upp och/eller överlåtas.

  Alla produkter regleras enligt gällande regler som informeras på köpsida, i varukorg och vid betalning.

 • AVSTÄNGNING VID UTEBLIBVEN BETALNING

  Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlem att avstängas från att kunna boka golfspel tills betalning sker.

 • ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR, OLYCKSFALL m m

  CloudGolf ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars tillhörigheter. CloudGolf ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem p. g. a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå i samband med spel på våra samarbetsanläggningar/ anslutna banor.
 • HÄLSOTILLSTÅND

  Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna som medlemskap i CloudGolf medger.

 • TRIVSELREGLER OCH GOLFFÖRESKRIFTER

  Det åligger medlemmarna att följa våra samarbetsanläggningars gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende metoder och användning av anläggningen som meddelas, skriftligen eller muntligen, av våra anslutna banors personal.

  Medlem förutsätts alltid vid besök på våra anslutna banor uppträda på ett sätt som inte stör andra golfare eller personal. Om medlem inte följer föreskrifter och regler förbehåller sig CloudGolf rätten att säga upp medlemskapet.

 • UTESLUTNING AV MEDLEM

  CloudGolf har rätt att stänga av medlemskapet under viss tid eller att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om en CloudGolf-medlem bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och inte efter begäran av CloudGolf vidtar tillräcklig rättelse;
  – Bryter mot boknings- och avbokningsföreskrifter enligt fastslagna rutiner beskrivna på CloudGolf.se .
  – Bryter mot anslutna banors angivna säkerhets- eller ordningsregler.
  – Bryter mot anvisningar givna av personalen på CloudGolf eller personalen på CloudGolfs anslutna banor.

  En uteslutning innebär uteslutning ur Sveriges Golfförbund och med en sådan status får du tillsvidare ej spela golf på förbundsanslutna banor i Sverige.

 • EPOST OCH SMS

  I och med det att medlem lämnat sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer, godkänner han/hon att CloudGolf skickar information till honom/henne via SMS och e-mail. CloudGolf lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av CloudGolf enligt personuppgiftslagen.

  Medlem ger genom att fylla i denna uppgift sitt samtycke till sådan databehandling och att CloudGolf får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till medlem.

  Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

 • MEDLEMSKAP OCH ÄNDINGAR AV UPPGIFTER

  I samband med att medlemskap tecknas och accepteras med CloudGolf får medlemmen ett aktivt Golf-ID.
  CloudGolf medlem ska omgående via mingolf.se uppge ändring av medlems namn adress, telefonnummer,  mm.

 • BOKNING AV STARTTIDER

  Bokning av starttider görs enklast på mingolf.se eller via golfklubbens hemsida.

  För bokning med erhållen greenfeerabatt på GolfStar’s svenska golfbanor så görs bokningen på golfstar.se eller via Sweetspot’s app som kan laddas ned på App Store eller Google Play.

 • ÄNDRING AV ALLMÄNA VILLKOR

  CloudGolf förbehåller sig rätten att när omständigheter kräver, ändra och uppdatera dessa allmänna villkor.

Köpvillkor

 • ÅNGERRÄTT

  Vid köp via hemsidan gäller Distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen till huvudkontoret eller via e-post meddela CloudGolf om att han/hon ångrat sitt köp.

  Under förutsättning att medlemskapet inte nyttjats på någon av CloudGolfs samarbetsanläggningar har medlem rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster.

 • REKLAMATIONSRÄTT

  Vid köp via CloudGolfs hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.
 • LEVERANSVILLKOR

  Kunden åtar sig att ange korrekta kontaktuppgifter då denne genomför sitt köp på hemsidan och att därefter uppdatera uppgifterna så snart de ändras.

  Information och meddelande om aktivering av CloudGolf medlemskap skickas till kunden via e-mail direkt efter godkänt köp och när CloudGolf erhållit full betalning för medlemskapet. Då medlem erhållit sitt medlemskap kan denne boka in sig för golfspel via Min Golf eller för spel på GolfStars golfbanor via golfstar.se.

  Om medlemskapet ej blivit aktiverat inom avtalad tid ska medlem inom skälig tid kontakta CloudGolf för felsökning av leveransen. Vi förbehåller oss för eventuella felbeskrivningar om produktens innehåll i vår kommunikation via våra hemsidor, epost och andra kommunikationskanaler.

  Vid ett köp skall kunden alltid förhålla sig till den produktinformation som är angiven på våra webbplatser. Vid eventuella felaktigheter i denna produktinformation löser vi det från fall till fall. Endera via ett återköp eller via en annan lösning. Vilken lösning som erbjuds är helt upp till säljaren, CloudGolf.

 • BETALNING OCH SÄKERHET

  Betalningen sker på CloudGolfs hemsida via vår betalningspartner KLARNA och kan göras med köparens bankkort, VISA, Mastercard. Internetbank eller faktura. Pengarna dras direkt från medlems konto i samband att transaktionen godkännes. All data skickas krypterat.
  Kortnummer sparas inte i våra system och den senaste tekniken från både VISA och MasterCard används för verifiering.

  Vi följer de lagar som gäller för registrering och identifiering på Internet och systemets plattform bygger på samma teknik som används av banker och myndigheter.

 • AVTALSTID

  Avtal (medlemskap) som tecknas via hemsidan för innevarande kalenderår dvs 1 januari till 31 december.
  Medlemskapet börjar gälla samma dag som köpet registrerats på hemsidan och betalningen kommit CloudGolf tillhanda.
 • GILTIGHET AV BESTÄMMELSERNA

  Medlemmen har på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av CloudGolfs varor och tjänster via internet.

 • KONTAKT

  Kontaktuppgifter anges på det kvitto, som erhålls i samband med köpet.

Avtalsbestämmelser

 • MEDLEMSKAPET

  Medlemskapet är personligt och gäller från och med den tidpunkt CloudGolf Sverige AB, 559019-7058, erhåller full betalning för av kunden valt CloudGolf Medlemskap, samt för den period som medlemmens Golfmedlemskap gäller.

 • PRISÄNDRINGAR

  Samtliga ingångna avtal är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt eller annan tillkommande skatt, under den period som medlemmens Golfmedlemskap gäller. Därefter kan prishöjning ske för månadsavtal som löper vidare med ytterligare 12 månader efter den första avtalsperioden.

  Förskottsbetalda medlemsprodukter kan inte prisändras i efterhand.

 • AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGSREGLER

  Förskottsbetalda CloudGolf Medlemskap kan inte sägas upp och/eller överlåtas.

  Alla produkter regleras enligt gällande regler som informeras på köpsida, i varukorg och vid betalning.

 • AVSTÄNGNING VID UTEBLIBVEN BETALNING

  Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlem att avstängas från att kunna boka golfspel tills betalning sker.

 • ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR, OLYCKSFALL m m

  CloudGolf ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars tillhörigheter. CloudGolf ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem p. g. a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå i samband med spel på våra samarbetsanläggningar/ anslutna banor.
 • HÄLSOTILLSTÅND

  Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna som medlemskap i CloudGolf medger.

 • TRIVSELREGLER OCH GOLFFÖRESKRIFTER

  Det åligger medlemmarna att följa våra samarbetsanläggningars gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende metoder och användning av anläggningen som meddelas, skriftligen eller muntligen, av våra anslutna banors personal.

  Medlem förutsätts alltid vid besök på våra anslutna banor uppträda på ett sätt som inte stör andra golfare eller personal. Om medlem inte följer föreskrifter och regler förbehåller sig CloudGolf rätten att säga upp medlemskapet.

 • UTESLUTNING AV MEDLEM

  CloudGolf har rätt att stänga av medlemskapet under viss tid eller att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om en CloudGolf-medlem bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och inte efter begäran av CloudGolf vidtar tillräcklig rättelse;
  – Bryter mot boknings- och avbokningsföreskrifter enligt fastslagna rutiner beskrivna på CloudGolf.se .
  – Bryter mot anslutna banors angivna säkerhets- eller ordningsregler.
  – Bryter mot anvisningar givna av personalen på CloudGolf eller personalen på CloudGolfs anslutna banor.

  En uteslutning innebär uteslutning ur Sveriges Golfförbund och med en sådan status får du tillsvidare ej spela golf på förbundsanslutna banor i Sverige.

 • EPOST OCH SMS

  I och med det att medlem lämnat sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer, godkänner han/hon att CloudGolf skickar information till honom/henne via SMS och e-mail. CloudGolf lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av CloudGolf enligt personuppgiftslagen.

  Medlem ger genom att fylla i denna uppgift sitt samtycke till sådan databehandling och att CloudGolf får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till medlem.

  Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

 • MEDLEMSKAP OCH ÄNDINGAR AV UPPGIFTER

  I samband med att medlemskap tecknas och accepteras med CloudGolf får medlemmen ett aktivt Golf-ID.
  CloudGolf medlem ska omgående via mingolf.se uppge ändring av medlems namn adress, telefonnummer,  mm.

 • BOKNING AV STARTTIDER

  Bokning av starttider görs enklast på mingolf.se eller via golfklubbens hemsida.

  För bokning med erhållen greenfeerabatt på GolfStar’s svenska golfbanor så görs bokningen på golfstar.se eller via Sweetspot’s app som kan laddas ned på App Store eller Google Play.

 • ÄNDRING AV ALLMÄNA VILLKOR

  CloudGolf förbehåller sig rätten att när omständigheter kräver, ändra och uppdatera dessa allmänna villkor.

Kontakt

Undrar du över något eller har ett ärende
som rör ditt handicap, kontakta oss gärna via epost till hello@cloudgolf.se.

Sveriges billigaste golfmedlemskap!

Sveriges billigaste och bästa medlemskap?

© Copyright 2022-2024   |   All rights Reserved   |   Cloud Golf Club   |   Köpvillkor   |   Integritetspolicy

Om gästerna kom till dig, vänd på porr, Rendey West, den berömda porrskådespelaren. Bra idé! Det kommer att fullgöra situationen: gästerna börjar skratta, skämta och kamagra gel in på önskat sätt. Alkohol, kondomer och mat bör vara mycket, och belysningen är inte tillräckligt. Sätt gästerna att mocka i heta bad. Gradvis kommer killarna att märka det förutom att gratis dricka nära full nakna tjejer. Det viktigaste är att ingen kände sig överskott.